gurgėti

gurgėti
gurgė́ti vksm. Kalnų̃ ùpė čiurlẽna ir gùrga.

.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • gurgėti — gurgėti, gùrga, ėjo intr. 1. čiurlenti: Vien upelio sraunus vanduo gurgėjo Vd. Srauni upelė pasišokėdama per akmenėlius gurgėjo Žem. Paversmio krantuose gurgėdami urbė naujas vagas neregimi upokšniai rš. 2. urgzti, gurgti, urkti, burbuliuoti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgurgėti — intr. storai nešvarumais aptekti, apsitraukti: Stalas bulbių lupsnimis apgurgėjo Nm. Kad puodai nebėgtų, tai ne teip ir apgurgėtų Ds. Vienas prikišo nosį prie apgurgėjusio (apšalusio) stiklo rš. Šaligatviai apgurgėję ledais sp. gurgėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burbuliuoti — burbuliuoti, iuoja, iãvo intr. 1. burbulams kilti: Iš smarkaus lietaus klonis burbuliuoja, t. y. burbulai šoka į aukštą J. Ta mulvė burbuliuoja K. Kur tik bridau, visur burbuliãvo Alk. ║ burbulus leisti, daryti: Vaikas, pasinėręs vandeny,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burgzti — bur̃gzti, bur̃zgia, bur̃zgė intr. 1. zvimbti, ūžti, dūzgėti: Netoli miestelio laukuose burzgė traktoriai sp. Burgzdamas gatve pralėkė motociklas sp. Netepti turbūt mašinos ratai, kad taip bur̃zgia Srv. Motinos ratelis bur̃zgia Ilg. Kai paleidžiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burgėti — burgėti, bùrga, ėjo intr. 1. veržtis iš gilumos, čiurlenti, tekėti: Šaltinis bùrga J.Jabl. Žiūrėk, kap vanduo bùrga! Mrk. Vanduo bùrga iš eketės ir daro ančburgas J. Vos tik pajudini žvikę, ir ima burgėti alus J. Jei misa bėga iš bačkos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gargaliuoti — gargaliuoti, iuoja, iãvo, gar̃galiuoti, iuoja, iavo Erž, Gž, Ut 1. intr. kriokti, karkti, gargti: Jo krūtinė baisiai gargaliavo Pč. Na, tik tu kelk teip sunkiai, galėsi paskui gar̃galiuoti Žvr. Jam kad suveržė kaklą, net gargaliuoti pradėjo Mrj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gargenti — gargenti, ẽna, ẽno intr. 1. gagenti: Dabok – žąsinas su žąsia gargẽna Dkšt. 2. gargti: Kodėl taip tavo gerklė gargẽna, gal nušalai? Ds. Ar tu visada teip gargenì? Ds. 3. gurgėti, tekėti: Bėga vanduo gargendamas rš. gargenti; sugargenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurgenti — gurgenti, ẽna, ẽno intr. palengva gurgėti: Upelis gurgena pro šlaitą rš. Gurgenančiame raiste negyvi žmonės guli sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurguliuoti — 1 gurguliuoti, iuoja, iãvo intr. 1. gurgėti, burbuliuoti: Liūnas gurguliuoja, kad eini per jį J. Vanduo, skrodžiamas į dvi dalis, gurguliavo ir putojo prie vairo V.Myk Put. Buvo girdėti, kaip patvinę grioviai ir grioveliai gurguliuoja į ežerą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurgėjimas — sm. (1) Š → gurgėti: 1. Kai kur išgirsi upelio gurgėjimą rš. 2. Nebejausiu nei drėgno šalčio, nei sąnarių skaudėjimo, nei pilvo gurgėjimo J.Bil …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”